Publikációk

publikaciokDrFS_SPublikációs lista   

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10013097

 1. Fekete, S., Kelemen, G.: Az öngyilkosság néhány orvosetikai aspektusa. | Psychiatria Hungarica 4, 257-271. (1987)
 2. Fekete, S., Kelemen, G.: Suizid and Modelleffekte in der ungarischen Kultur | Suizidprophylaxe 57, 228-241. (1988)
 3. Fekete, S., Kelemen, G.: Szuicidium és modellhatásai a magyar kultúrában. | Psychiatria Hungarica  (1989)
 4. Fekete, S.: Társadalmi beilleszkedési zavarok baranyai kutatása | Gyermek és Ifjúságvédelem 1, 53-54 (1990)
 5. Fekete, S., Kartai, Zs., Frei, K.: Aktív zeneterápia a dinamikus pszichiátria ammoni rendszerében és beépülése klinikánk terápiás struktúrájába. | Zeneterápiás Füzetek 2, 50-55 (1990)
 6. Fekete, S., Kelemen, G.: Ethical aspects in the therapy of borderline patients. | Dynamic Psychiatry 1. /2. 85-91 (1991)
 7. Fekete, S., Macsai. E., Vadas, Gy.: Öngyilkosság, tömegkommunikáció, modellek (A Lidocain története Magyarországon) | Végeken. 12-21 (1991)
 8. Fekete, S.: Segítő foglakozások kockázatai – helfer szindróma és burnout jelenség | Psychiatria Hungarica 1, 17-31 (1991)
 9. Fekete, S., Kelemen, G.: Az öngyilkosság és mentalitás-történeti vonatkozásai. | Valósag 7, 55-65 (1991)
 10. Kállai, J., Mácsai, E., Fekete, S.: Az első pánikroham kognitív közvetítő elemei pánikbeteg és agorafóbiás betegeknél. | Psychiatria Hungarica 1, 31-43 (1991)
 11. Fekete, S., Marton, K., Ozsváth, K.: Módszerválasztás, lethalitás és a szociokulturális faktorok öszzefüggései az öngyilkos viselkedésben. | Társadalmi beilleszkedészavarok – Bulletin/XX. Nov. 127-144.  (1991)
 12. Koczán, G., Fekete, S. Osváth, P. Ozsvath, K.: The adaptation of Ego-structure test developed by G. Ammon in Hungary. The process of validation and first results. | Dynamic Psychiatry 5/6 Heft 298-307 (1991)
 13. Fekete, S., Koczan, G., Ozsváth, K.: Az utánzás szerepe az öngyilkos magatartásban. | Orvosi Hetilap Jan. 5. 25-29. (1992)
 14. Fekete, S., Kelemen, G.: Eladósodás, elszegényedés, devianciák| Egyházfórum 4, 99-109 (1992)
 15. Fekete, S.: Pánikbetegség és öngyilkosság | Psychiatria Hungarica 1, 67-70 (1993)
 16. Fekete, S. Ozsváth, K. Koczan, G.: Média és öngyilkosság- szuicidiumra vonatkozó attitűdök és változásaik vizsgálata a tömeg-kommunikációban transzkulturális összehasonlításban | Társadalmi beilleszkedési zavarok – Bulletin (1993)
 17. Fekete, S., Schmidtke, A., Marton, K.: Szuicid modellek előfordulása és szerepe öngyilkossági kísérletekben és kontrollesetekben. Német-magyar összehasonlító vizsgálat | Szenvedélybetegségek 1, 55-61 (1993)
 18. Fekete, S.: A Menterschweige Klinika. Beszámoló németországi tanulmányútról. | Psychiatria Hungarica 1, 90-92 (1993)
 19. Fekete, S., Tényi, T.: Zeneterápia és pszichiátria. Áttekintés és tapasztalatok pszichotikusok zene-csoport terápiája kapcsán. | Pszichoterápia 2, 93-101 (1993)
 20. Fekete, S., Schmidtke, A., Marton, K., Koczán, G.: Öngyilkossággal kapcsolatos attitűdök a médiában. Német-magyar összehasonlító vizsgálat | Psychiatria Hungarica 2, 117-127 (1994)
 21. Fekete, S.: Szuicidium és modelleffektusok a világirodalomban és az operairodalomban. | Szenvedélybetegségek 4, 282-288 (1994)
 22. Fekete, S.: Kulturális tradíciók, attitűdök és modellhatás időskorúak szuicidiumainál. | Végeken 2, 76-84. (1994)
 23. Fekete, S., Schmidtke, A.: Az öngyilkossággal kapcsolatos eltérő szociokulturális attitűdök tükröződése, közvetítése és változásai különböző országok tömegkommunikációjában. | Szenvedélybetegségek 6, 434-446 (1994)
 24. Fekete, S.: Szuicid modellek és a szociokulturális közvetítés szerepe az öngyilkos viselkedésben | Kandidátusi értekezés. Pécs (1995)
 25. Fekete, S., Schmidtke, A.: Szuicidium-Modeling-Család Transzkulturális összehasonlító vizsgálat | Psychiatria Hungarica 2, X. evf. 131-145. (1995)
 26. Osváth, P. Fekete, S. Szuicidium és szöveg. Búcsúlevelek transzkulturális szempontú összehasonlító elemzése magyar, német és angol nyelvű anyagban. | Szenvedélybetegségek 1, 6-13. (1996)
 27. Fekete, S., Schmidtke, A.: Suicide models—their frequency and role in suicide attempters, non-suicidal psychiatric patients and normal control cases. Comparable German-Hungarian study. Omega, International | Journal of death and Dying. 33 (3), 233-241 (1996)
 28. Fekete S., Osváth P.: Internet mint az információk új forrása az öngyilkossággal, depresszióval és a szorongással kapcsolatban. | Psychiatria Hungarica, 12: 209-216. (1997)
 29. Fekete, S., Osváth, P., Domino, G.: Szuicidiummal kapcsolatos attitűdök japán, amerikai és magyar orvostanhallgatók közt. | Szenvedélybetegségek, 3. 189-193. (1998)
 30. Leenaars, A., Fekete, S., Wenckstern, S., Osváth, P.: Magyar és Észak-Amerikai öngyilkosok búcsúleveleinek összehasonlító vizsgálata | Psychiatria Hungarica, 13(2) 146-159 (1998)
 31. Osváth, P., Fekete, S., Takahashi, Y.: Az öngyilkossággal kapcsolatos attitűdök a médiában. Magyar–amerikai–japán összehasonlító vizsgálat. | Psychiátria Hungarica, 13 /4/ 405-414 (1998)
 32. Kulisch, A., Fekete, S., Osváth, P.: Öngyilkossági kísérletet elkövetők búcsúleveleinek grafológiai elemzése. | Grafológia, 5. (11) 3-5. (1999)
 33. Osváth, P., Fekete, S.: Ünnep és pszichopatológia mentális zavarok megjelenése az Interneten. (1999) | Szenvedélybetegségek, 1. 38-44
 34. Fekete, S., (contributor): Facts and Figures. WHO/EURO | Multicentre Study on Parasuicide. Ed.: Bille-Brahe, U. (1999)
 35. Osváth, P., Nagy, A., Fekete, S. et al: Csattanomaszlag – Mérgezés esete – a differenciáldiagnózis gyakorlati kérdései | Orvosi Hetilap, Jan. 16. 141/3/ 133-137 (2000)
 36. Fekete, S., Osváth, P.: Ismétlődés és prediktív tényezők a szuicid viselkedésben WHO/EURO multicentrikus európai szuicidumkutatás pécsi központjának kétéves anyagában | Psychiatria Hungarica, 15 /2/ 566-574 (2000)
 37. Kulisch, A., Fekete, S., Osváth, P.: Öngyilkosságot elkövetők búcsúleveleinek grafológiai elemzése. | Psychiatria Hungarica, 15/2/ 575-582 (2000)
 38. Osváth, P., Fekete, S. Boncz, I. Domino, G.: Egyetemi hallgatók és nővérek az orvosi közreműködéssel elkövetett öngyilkossággal kapcsolatos attitűdjének összehasonlító vizsgálata – első eredmények. | Orvosi Hetilap. Apr. 16. 141/16/ 839-845 (2000)
 39. Osváth, P., Fekete, S., Michel, K.: Az egészségügyi ellátással való kapcsolat az öngyilkossági kísérlet előtt. Összehasonlító vizsgálat a WHO/EURO multicentrikus európai szuicidiumkutatás Berni és Pécsi centrumainak adatai alapján. | Szenvedélybetegségek, 4. 252-258 (2000)
 40. Fekete, S. Osváth, P.: Gyógyszerválasztás és lethalitás befejezett és megkísérelt gyógyszeres szuicidiumok eseteiben. A prevenció lehetőségei. | Neuropszichofarmakológia, II/2 70-77 (2000)
 41. Fekete, S., Osváth, P.: A szuicid kísérletek diagnosztikus és prevenciós háttere. Áttekintés a WHO/EURO multicentrikus europai szuicidiumkutatás kétéves adatai alapján | Orvosi Hetilap, 141 /45/ 2427-2431 (2000)
 42. Schmidtke, A., Löhr, Haring. C., Fekete, S.: Chronische Suicidalitat: Epidemiologie. | Krankenhauspsychiatrie, 11. 76-81 (2000)
 43. Osváth, P., Fekete, S., Abraham, I.: Testi betegségek, lelki állapot és szuicidalitás. Áttekintés a WHO/EU multicentrikus európai szuicidiumkutatás pécsi centrumának adatai alapján. | Szenvedélybetegségek. 8 évf. 6. 425-433 (2000)
 44. Fekete, S.: A segitő hivatás kockázatai. | Családorvosi Fórum, Okt. 51-54. (2000)
 45. Osváth, P., Fekete, S., Abraham, I.: Testi betegségek és Öngyilkos viselkedés. Áttekintés a WHO/EU multicentrikus európai szuicidiumkutatás pécsi centrumának adatai alapján. | Orvosi Hetilap. 142 /3/ 15-19 (2001)
 46. Osváth, P., Fekete, S., Abraham, I.: Időskor és öngyilkosság. Áttekintés a WHO/EU multicentrikus európai szuicidiumkutatás pécsi centrumának adatai alapján | Orvosi Hetilap. 142 /22/ 1161-64 (2001)
 47. Osváth, P., Fekete, S., Domino, G.: Szuicidiummal kapcsolatos attitűdök összehasonlító vizsgálata – professzionális különbségek. | Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 37-41 (2001)
 48. Osváth, P., Fekete, S., Varga, G., Boncz, G., Domino, G.: Szuicidiummal kapcsolatos attitűdök összehasonlító vizsgálata – regionális különbségek. | Psychiatria Hungarica 16 (2) 166-172 (2001)
 49. Osváth, P., Fekete, S., Abraham, I., Michel, K.: Az egészségügyi ellátással való kapcsolat az öngyilkossági kísérletet megelőzően. Áttekintés a WHO/EURO multicentrikus európai szuicidiumkutatás pécsi centrumának adatai alapján | Pszichiatria Hungarica, 16 (3) 281-91 (2001)
 50. Fekete, S., Osváth, P., Boncz, I. Domino, G.: Életvégi döntésekkel kapcsolatos attitűdök segítő foglalkozásúak csoportjaiban. | Szenvedélybetegségek, 5. 341-346 (2001)
 51. Osváth, P., Fekete, S., Jegessy, A.: Pszichiátriai zavarok befejezett öngyilkosságot elkövetők mintájában – adatok a pécsi WHO/EU centrum vizsgálatából | Szenvedélybetegségek, 6. 439-44 (2001)
 52. Tényi, T., Herold, R., Fekete, S., Trixler, M.: Coexistence of delusions of pregnancy and of manifestations in male | Psychopathology. 34, 215-216 (2001)
 53. Fekete, S., Osváth, P., Vörös, V.: Diagnózis és pszichopatológia szuicid kisérletet tett pácienseknél | Neuropszichofarmakológia Hungarica, 3. /4/ 166-72 (2001)
 54. Fekete, S., Osváth, P.: Self-destruction and psychopathology – clinical validation and results of the ego-structure test | Dynamic Psychiatry, 33 (1-2) 102-109 (Soc. Sci. Cit. Ind.) (2000)
 55. Osváth, P. Fekete, S. Michel, K.: Is suicide attempt preventable? The role of health care system’s characteristics in the suicide prevention – an international comparison | Psychiatria Danubiana, 411-414 (2001)
 56. Osváth, P., Fekete, S., Vitrai, J.: Szexuális zavarok gyakorisága antidepresszív kezelésben, retrospektív felmérés első eredményei. | Psychiatria Hungarica, 16. 6. 621-531 (2001)
 57. Osváth, P. Fekete, S. Vitrai, J.: Szexuális zavarok antidepresszív kezelés során. | Neuropszichofarmakológia Hungarica, 4. 2. 99-105 (2002)
 58. Osváth, P., Fekete, S., Vörös, V.: Attempted suicide in late life: Review of rersults of Pécs Centre in WHO/Euro Multicentre Study of Suicidal Behaviour | Psychiatria Danubina, 14(1-2), 3-8 (2002)
 59. Osváth, P., Fekete, S., Abraham, I.: Az ismételt öngyilkossági kísérletet elkövetettek jellemzői – áttekintés a WHO/EU kutatás pécsi centruma adatai alapján | Psychiatria Hungarica, 17. 3. 234-244 (2002)
 60. Fekete, S. et al: Media and cultural attitudes toward Suicide. Results of an international collaborative Study. | Crisis, Journal of Crisis Intervetion and Suicide Prevention 22 (4) 170-173 (2001)
 61. Fekete, S., Osváth, P., Jegessy, A., Domino, G.: Physician assisted suicide. A Hungarian—American comparative study. | Journal of Medical Ethics. Apr. 28 (2) 126 (2002)
 62. Osváth, P., Michel, K., Fekete, S.: Contact with health care Services before suicide attempt in Bern and in Pécs | International Journal of Psychiary in Clinical Practice, 7. 1. 3-8 (2003)
 63. Hjelmeland, H., Hawton, K., Nordvik, H., Bille-Brahe, U., De Leo, D., Fekete, S., Grad, O., Haring, C., Kerkhof, A., Lönnqvist, J., Michel, K., Salander-Renberg, E., Schmidtke, A., Van Heeringen, K. Wasserman, D.: Why people engage in parasuicide: A cross-cultural study of intentions. | Suicide and Life-Threatening Behavior 32/4/380-94 (2002)
 64. Vörös, V., Osváth, P., Fekete, S.: Mentális zavarok felmérése öngyilkossági kísérletet elkövetők csoportjában. Áttekintés a WHO/EURO multicentrikus európai szuicidiumkutatás pécsi centrumának adatai alapján | Psychiatria Hungarica, 17 (4) 398-408 (2002)
 65. Osváth, P., Fekete, S.: Életesemények szerepe a szuicid viselkedés kialakulásában. Áttekintés a WHO/EURO multi-centrikus európai szuicidium kutatás pécsi centrumának adatai alapján | Psychiatria Hungarica, 17 (4) 409-420 (2002)
 66. Fekete, S.: The Internet—a new source of data on suicide, depression and anxiety. A preliminary study |Archives of Suicide Research. Vol. 6. Number 4. 351-361 (2002)
 67. Osváth, P., Fekete, S.: A pszichofarmako választás jellemzői öngyilkossági kísérletekben | Orvosi Hetilap, 144 (3) 121-124 (2003)
 68. Osváth, P., Fekete, S.: Life events and psychopathology in a group of suicide attempters. | Psychopathology, Jan-Feb;37(1):36-40. (2004)
 69. Fekete, S., Kállai, J., Rózsa, S., Molnár, K., Bondy, B.: Az öngyilkos viselkedés neurobiologia, genetikai vonatkozásai és néhány integrációs lehetőség a személyiség pszichobiológiai modelljével | Addiktologia Hungarica, felkért publikáció, 3. 1. 83-96 (2004)
 70. Osváth, P., Fekete, S.: The main factors of repetition: Review of some results of the Pécs center in the WHO/EURO Study on Suicidal behavior | Crisis, 24. 4. 151-155. (2003)
 71. Fekete, S., Osváth, P.: A szuicid kisérletek epidemiológiai háttere a WHO/EURO nemzetközi és magyar kutatás adatai alapján. | Addiktologia Hungarica, felkért publikáció, 3. 1. 49-70 (2004)
 72. Rittmansberger, H., Sartorius, N., Brad, M., Burtea, V., Capraru, N., Cernak, P., Dernovcek, M., Dobrin, I., Frater, R., Hasto. J., Hategan, M., Haushofer, M., Kafka, J., Kasper, S., Macrea, R., Fekete, S., Wancata, J., Windhager, E., Zapotoczky. H., Zöchling, R.: Changing treatment in Mental health care in five countries. A census study | European Psychiatry, Dec;19(8):483-8. (2004)
 73. Osváth, P., Fekete, S., Vörös, V., Vitrai, J.: Sexual dysfunction among patients treated with antidepressants | European Psychiatry. 18. 8. 412-4 (2003)
 74. Osváth, P., Fekete, S., Vörös, V.: Időskori pszichiátriai kórképek – a mentális hanyatlás szerepe. Esetkontroll-vizsgálat | Psychiatria Hungarica (2004)
 75. Fekete, S., Hewitt, A., Vörös, V., Osváth, P.: Serdülőkori öngyilkos viselkedés jellemzői egy európai multicentrikus kutatás pécsi centrumának eredményei alapján | Psychiatria Hungarica, 19 (4) 337-345 (2004)
 76. Fekete, S., Osváth, P.: Az öngyilkos viselkedés jelei, felismerhetősége a családorvosi gyakorlatban. | Családorvosi Fórum, 56-61 (2004)
 77. Fekete, S.: Gender differences in suicidal and self-destructive behaviour. In: Workshop on gender-specific suicide prevention and treatment services at the regional level | WHO Regions for Health Network in Europe, 6-10. pp (2003)
 78. Vörös, V., Osváth, P., Fekete, S.: Nemi különbségek a szuicid viselkedésben | Neuropsychopharmacologia Hungarica, 6. 2. 65-71. (2004)
 79. Vörös, V., Fekete, S., Hewitt, A., Osváth, P.: Suicidal behavior in adolescents–psychopathology and addictive comorbidity | Neuropsychopharmacol Hung Jun; 7(2):66-71. (in Hungarian) (2005)
 80. Fekete, S., Zill, P., Bondy, B.: Öngyilkossági kísérlet, pszichopatológia és genetika | Psychiatria Hungarica, 20 (1) 18-24 (2005)
 81. Osváth, P., Kovács, A., Fekete, S.: Risk factors of attempted suicide in the elderly | International Journal of Psychiatry in clinical Practice, 9 (3) 221-225 (2005)
 82. Trixler, M., Tényi, T., Fekete, S., Gáti, A.: Use of antipsychotics in the management of Schizphrenia during pregnancy | Drugs, 65 (9) 1193-206 (2005)
 83. Fekete, S., Vörös, V., Osváth, P.: Gender Differences in Suicide Attempters in Hungary: Retrospective Epidemiological StudyGender difference | Croatian Medical Journal, 46, 2, 288-293 (2005)
 84. Antretter, E., Dunkel, Osváth, P., Fekete, S., Haring. C.: Repeated non-fatal suicidal behavior: a methodological comparison between hierarchical linear modeling and traditional regression based techniques. | Journal of Clinical Epidemiology 59 (6), 576-586. (2006)
 85. Kovacs, A., Vörös, V., Fekete, S.: Erotomania in a melancholic depression—a case history | Archives of Suicide Research, 9, 369-372 (2005)
 86. Osváth, P., Fekete, S. et al: Analgetikum nefropátiában szenvedők pszichés jellemzőinek vizsgálata – egy hazai multicentrikus vizsgálat előzetes eredményei. | Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. _2005, 3:165-179. (2005)
 87. Vörös, V., Kovács, A., Osváth, P., Fekete, S. et al: Az öngyilkos viselkedés gyakorisága és jellegzetességei a családorvosi gyakorlatban | Orvosi Hetilap, 147. 6. 263-269 (2006)
 88. Osváth, P., Fekete, S., Vörös, V., Almasi, J.: A szexuális funkciók alakulása mirtazapin kezelés során – multicentrikus prospektiv vizsgálat | Neuropsychopharmacologia Hungarica, 7. 4. 177-186 (2005)
 89. Fekete, S., Vörös, V., Osváth, P.: Serdülőkori öngyilkosság és depresszió egy európai multicentrikus kutatás eredményei alapján | Fejlesztő Pedagógia, 5-6, 58-61 (2005)
 90. McAuliffe, C., Corcoran, P., Fekete, S., Hawton, K. et al: Problem-solving ability and repetition of deliberate self-harm: a multicenter study | Psychological Medicine , Sep 29. 1-11 (2005)
 91. Osváth, P., Vörös, V., Fekete, S., Almasi, J.: Mirtazapine treatment and sexual functions-results of a Hungarian, multicentre, prospective study in depressed out-patients | International Journal of Psychiary in Clinical Practice, 11, Issue 3. 242 – 245 (2007)
 92. Ystgard, M., Arensman, E., Hawton, K., VanHeeringen, K., DeWilde, V., Fekete, S.: Deliberate self-harm in adolescents: Comparison between those who attend health care services and those who do not | Journal of Adolescence. Vol: 32   Issue: 4   875-891 AUG (2009)
 93. Fekete, S.: Mit jelent a szakmának Freud? A Pszichoterápia körkérdése | Pszichoterápia, 2006, 15. 2. 129-130 (2006)
 94. Vörös, V., Osváth, P., Fekete, S. et al: Screening for Suicidal behaviour and mental disorders with Prime-MD questionnaire in general practice | Journal of Primary Care Community Psychiatry 11. 4. 193-196 (2006)
 95. Knizek, B., Hjemeland, H., Skruibis, P., Fekete, S. et al: County council politicians’ attitude toward suicide and suicide prevention. A qualitative cross-cultural study | Crisis—Journal of Crisis Intervetion and Suicide Prevention, 29. 3. 123-130 (2008)
 96. Crane, C. Williams, JM. Hawton, K., Fekete, S. et al: The association between life events and suicide intent in self-poisoners with or without history of deliberate self-harm: a preliminary study | Suicide and Life-Threatening Behaviour, Aug. 37(4) 367-378 (2007)
 97. Madge, N., Hewitt, A., Hawton, K., Wilde, J., Corcoran, P., Fekete, S. et al: Deliberate self-harm within an international community sample of young people : comparative findings from the Child & Adolescent Self-harm in Europe (CASE) Study | Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 6. 667-677 (2008)
 98. Rossow, I., Ystgard, M., Hawton, K., Madge, N., VanHeeringen, K., Fekete, S., Morey, C.: Cross-national comparisons of the association between alcohol consumption and deliberate self-harm in adolescents | Suicide and Life Threatening Behaviour, 37. (6) 605-615 (2007)
 99. Szűcs, F., Haber, A., Fekete, S. et al: Pilot study on the pharmacogenetic optimization of antidepressant drug treatment | European Journal of Hospital Pharmacy Science, 13. 3. 73-77 (2007)
 100. Skruibis, P., Gailine, D., Hjelmeland, H., Fekete, S. et al: Attitudes towards suicide among regional politicians in Lithuania, Austria, Hungary, Norway and Sweden. | Suicidology Online, accepted for publication, Sep 20, (2010)
 101. Kovács, K., Pamer, Z. Kovács, B., Kovács, A., Fekete, S., Miseta, A., Kovács, L. G.: Association of Apolipoprotein E polymorphism with age-related macular degeneration and Alzheimer’s disease in South-Western Hungary | Clinical Neuroscience/Ideggyogyaszati Szemle, in English 60. 3-4, 169-172 (2007)
 102. Vörös, V. Osváth, P. Fekete, S.: Assessing and Managing Suicidal Behaviour in Primary Care Setting – A Model for an Integrated Regional Suicide Prevention Strategy, 2009 | Source: International journal of psychiatry in clinical practice. Volume: 13 Issue: 4 Pages: 307-311 (2009)
 103. Herold, R., Feldmann, A., Simon, M., Kövér, F., Tényi, T., Nagy, F., Varga, E., Fekete, S.: Positive correlation between Theory of Mind deficit and gray matter changes in patients with schizophrenia. A voxel-based morphometric study | Acta Psychiatria Scandinavica, 119. 3. 199-208 MAR (2009)
 104. Antretter, E., Dunkel, D., Haring, C., Corcoran, P., DeLeo, D., Fekete, S., et al: The factorial structure of the Suicide Intent Scale: a comparative study in clinical samples from 11 European regions. | International Journal of Methods in Psychiatric Research (2008)
 105. Scoliers, G., Hawton, K., Fekete, S., VanHeeringen, K.: Reasons for Adolescent Deliberate Self-Harm: a Cry of Pain and/or a Cry for Help? Findings from the Child & Adolescent Self-harm in Europe (CASE) Study. | Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2009;44(8):601-7 (2009)
 106. Simon, M., Herold, R., Fekete, S., Tényi, T.: A tükör-neuronok – avagy újabb adatok az interszubjektivitás neurobiológiájáról. | Pszichiatria Hungarica, 22. 6. 418-430 (2008)
 107. Feldman, A., Kovács, N., Kövér, F., Tényi, T., Fekete, S., Herold, R.: Strukturális MR vizsgálat szkizofréniában optimalizált voxel alapú morfometriával, előtanulmány | Pszichiatria Hungarica, 22. 6. 456- 463 (2007)
 108. Vörös, V., Osváth, P., Fekete, S. et al: Elevated Serum Creatine Kinase Levels in Psychiatric Practice: Differential Diagnosis and Clinical Significance – A Brief, Practical Guideline for Clinicians | International Journal of Psychiary in Clinical Practice, Volume 12 Issue 2, 147 (2007)
 109. Háber, A., Szűcs, F., Osváth, P., Fekete, S., Botz, L.: A CYP2D6 és CYP2C19 genotípus meghatarozás időszerű kérdései az antidepresszív farmakoterápiában. | Gyógyszerészet, 2007 dec. 729-734 (2007)
 110. Fekete, S.: New parents and mental disorders. A population based study | MOTESZ Magazin, referatum. 3-4. 70-7 (2007)
 111. Tóth-Kovács, K., Pamer, Z., Kovács, B., Kovács, A., Fekete, S., Miseta, A. Kovács, L. G.: APOLIPOPROTEIN E POLYMORPHISM IN AMD AND ALZHEIMER DISEASE | British Journal of Ophthalmology, submitted, under revision
 112. Szücs F., Háber Á., , Nyaka B., Osváth P., Fekete S., Botz. L.: Analysis of pharmacokinetic drug interactions in a major depressive disorder (MDD) patient population: do drug-drug interactions influence CYP2D6 metabolisms have clinically important effect? Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. submitted, under revision
 113. Nagy A., Tényi T., Kovács A., Fekete S, Vörös V.: Clonal pluralization, as an interpretative delusion after a hallucinatory form of autoscopy. | European Journal of Psychiatry, 23. 3. 141-146 (2009)
 114. Vörös V., Kovács A., Herold R., Osváth P., Simon, M., Fekete, S., Tényi T.: Effectiveness of intramuscular aripiprazole injection in patients with catatonia—Report on three cases. | Pharmacopsychiatry, 2009. 42. 6. 286-87 (2009)
 115. Simon, M., Vörös, V., Herold, R., Fekete, S., Tényi T.: Post-partum delusion of pregnancy: an integrated view | Neuropsychopharmacol Hung. 2009 Jun;11(2):103-10
 116. Varga, E., Tényi, T., Simon, M., Fekete S., Herold R.: Exploration of mentalizing skills with functional imaging methods in schizophrenia: a systematic review | Psychiatria Hungarica 2009;24(2):108-23. Review. (2009)
 117. Tényi, T., Fekete, S.: A Pécsi Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikának rövid története | Hírmondó, PTE (2008)
 118. Madge, N., Hawton, K. Wilde, J. Fekete, S. et al: Depression, impulsivity, self esteem, life events-deliberate self-harm within an international community sample of young people : comparative findings from the Child & Adolescent Self-harm in Europe (CASE) Study | Journal of Child Psychology and Psychiatry, submitted, under review (2011)
 119. Simon, M., Herold, R., Vörös, V., Fekete, S., Tényi, T.: Delusions of pregnancy with post partum onset; an integrated individualized view | European Journal of Psychiatry, 23. 4. 234-242 (2009)
 120. Herold, R., Tényi, T., Trixler, M., Fekete, S.: Szkizofrénia szakmai protokoll. In (Szerk, Németh, A) Útmutató-pszichiátriai irányelvek és terápiás javaslatok. 1-62. Medition Kiadó, Budakeszi (2010)
 121. Tényi, T., Fekete, S.: A betegségbelátás hiánya, az anosognozia szerep szkizofrén betegeknél | Pszichiátriai Hungarica, Suppl. 12-19 (2010)
 122. Skruibis, P., Gailiene, D., Hjelmeland, H., Fartacek, R., Fekete, S., Knizek, B. L., Osváth, P., Renberg, E. S., Rohrer R.: Attitudes towards suicide among regional politicians in Lithuania, Austria, Hungary, Norway and Sweden | http://www.suicidology-online.com/pdf/SOL-2010-1-79-87.pdf (2010)
 123. Williams, F. M., Lawal-Solarin, Joiner, T. E., Fekete, S., Lester, D., Pennebaker, J. W., Stone, L.: A Comparison of Language Use in Notes from Attempted and Completed Suicides: Assessing the Roles of Belongingness and Burdensomeness in Suicide | Submitted to SuicideLifeThreatening Behavior (2012)
 124. Fekete, S.: Idegtudományok és a pszichoterápia lehetőségei – szakadék vagy közeledés? | Ideggyógyászati Szemle 62(9–10):351–352 (2009)
 125. Simon, M., Varga, E., Hajnal, A., Schnell, Zs., Tényi, T., Fekete, S., Herold R.: Theory of mind deficits in patients with euthymic bipolar I disorder—Theoretical background and guidelines for experimental research | Psychiatria Hungarica ;26(3):178-87. (2011)
 126. Kovács, N., Balas, I., Janszky, J., Simon, M., Feklete, S., Komoly, S.: Status dystonicus in  tardive dystonia recovered after bilateral deep brain stimulation. | Clinical Neurology and Neurosurgery (2011)
 127. Madge, N., Hawton, K., McMahon, E. M., Corcoran, P., De Leo, D., de Wilde, E. J., Fekete, S., van Heeringen, K., Ystgaard, M., Arensman, E.: Psychological characteristics, stressful life events and deliberate self-harm: findings from the Child and Adolescent Self-harm in Europe (CASE) Study Eur Child Adolesc Psychiatry (2011)
 128. Háber, A., Rideg, O., Osváth, P., Fekete, S., Szűcs, F., Kovács, G. L., Pótó, Zs., Botz, L.: Patients with Difficult-to-Treat Depression Do not Exhibit an Increased Frequency of CYP2D6 Allele Duplication. | Pharmacopsychiatry 06/2013; 46(4):156-60
 129. Vörös, V., Osváth, P., Vincze, O., Pusztay, K., Fekete, S., Rihmer, Z.: Wording and content of national anthems—preliminary findings from a transcultural investigation of suicide | Psychiatria Hungarica in Hungarian. (2012)
 130. Tényi, T., Nagy, A., Herold, R., Fekete, S.: Extended release quetiapine fumarate and pregnancy | Neuropsychopharmacol Hung, 15. 1. 49-50 (2013)
 131. Varga, E., Simon, M., Tényi, T., Schnell, Zs., Hajnal, A., Orsi, G., Dóczi, T.,Komoly, S., Janszky, J., Füredi, R., Hamvas, E., Fekete, S., Herold, R.: Irony comprehension and context processing in schizophrenia during remission – A functional MRI study | Brain & Language 126 231–242 (2013)
 132. Varga, E., Schnell, Zs., Tényi, T., Németh, N., Simon, M., Hajnal, A., Horváth, R. A., Hamvas, E., Járai, R., Fekete, S., Herold, R.: Compensatory effect of general cognitive skills on non-literal language processing in schizophrenia: A preliminary study | Volume 29, May 2014, Pages 1–16 | Journal of Neurolinguistics (2014)
 133. Tényi, T., Hajnal, A., Halmai, T., Herold, R., Simon, M., Trixler, D., Varga, E., Fekete, S., Csábi, Gy.: Minor fizikális anomáliák szkizofrén betegek hozzátartozói között. | Psychiatria Hungarica 2014; 29(2):208-213 (2014)
 134. Hajnal, A., Tényi, T., Varga, E., Simon, M., Fekete, S., Herold, R.: Szociális kognitív eltérések szkizofrén páciensek elsőfokú hozzátartozói között. Szisztematikus áttekintő közlemény. | Psychiatria Hungarica, (2014)
 135. Herold, R., Varga, E., Mike, A., Tényi, T., Simon, M., Hajnal, A., Fekete, S., Illés, Zs.: Mentalizációs deficit neurológiai betegségekben: összefoglaló közlemény | Ideggyógyászati Szemle (2014)
 136. Bálint, L., Osváth, P., Bozsonyi, K., Fekete, S.: A nyári olimpiai játékok hatása a magyarországi öngyilkossági adatokra Psychiatria Hungarica (2014
 137. Burón P*,1, Jimenez-Trevino L*,1, Saiz PA1, García-Portilla MP1, Carli V9, Fekete,S. Wassermann,D.et al     Reasons for attempted suicide in Europe: prevalence, associated factors and risk of repetition    Archives of Suicide Research,   2016.jan 4.  PMID: 26726966                          (IF: 1.81)
 138. The Effects of Significant International Sports Events on Hungarian Suicide Rates.  Bozsonyi K, Osvath P, Fekete S, Bálint L.    Crisis Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention  . 2015 Nov 17:1-7. [Epub ahead of print]                                                                                                             (IF: 1.53)
 139. Wording and content of national anthems — preliminary findings from a transcultural investigation of suicide  Vörös V, Osváth P, Vincze O, Pusztay K, Fekete S, Rihmer Z.    Psychiatr Danub. 2016 Mar;28(1):82-5.    (IF: 1.88)
 140. Fekete,S.,Osvath,P.,Fekete,J.Voros,V.,(2018 A szélsőséges nyelvi kifejezése markert-specifikusak lehetnek depresszió, szorongás, szuicid viselkedés eseteiben – gépi tartalomelemző programok lehetőségei. Pszichiatria Hungarica, közlésre elfogadva, nyomdá
 141. Voros,V.,Osvath,P.,Skeisvoll, Ch, Fekete,S. (2018) Child abuse, psychopathology and cultural differences: comparison of Hungarian and Norwegian general population. European Psychiatry, Poster, EPA, Nice
 142. Osvath,P.,Kovacs,A.,Jörg,A.,,Tenyi,T.,Fekete,S.Voros,V.(2018) Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása demenciában szenvedők komplex ellátásában. Orvosi Hetilap, (kozlesre elfogadva marc19, nyomdaban
 143. Fekete,S.,Osvath,P.,Fekete,J.Voros,V.,(2018) “Linguistic Research on Specific Features of Suicidal Communication – Past, Present and Future . Clinical Psychological Science.                                                                                              (IF: 3.7)  pp 759-760
 144.  Fekete,S., Osvath,P.,Vörös,V., Tenyi,T.,Fekete,J.A PAPAGENO EFFEKTUSRÓL A SZUICIDOLOGIÁBAN    Pszichiatria Hungarica, Közlésre eéfogadva, nyomdaban  2018
 145. Osvath,P.,Kovacs,A.,Boda,A.,Tenyi,T.,Fekete,S., Voros.V (2019)  The use of Information and Communication Technology in Elderly and Pastients with Dementia Journal of Gerontology and Geriatric Research                                                  J Gerontol Geriatr Res 2018, 7:3 DOI: 10.4172/2167-7182.1000475        (IF: 1.44)
 146.    Viktor Voros 1, David Martin2, Federico Alvarez2, Adrienn Boda-Jorg1, Attila Kovacs1, Tamas Tenyi1, Sandor Fekete1, Peter Osvath1.   The Impact of Depressive Mood and Cognitive Impairment on the Quality of Life of the Elderly Psychogeriatrics, accepted 2019 nov. 9 (Decision on Manuscript                                      ID PSY-201                                                                                                    Wiley     (IF: 1.12)
 147. Pilisi R1, Tényi T1, Büki A2, Kovács N3, Zemplényi A4, Sebestyén G2, Osváth P1, Fekete S1, Vörös V1.[The role of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of mental disorders, especially in treatment-resistant major depressive disorder].  Orv Hetil. 2020 Jan;161(1):3-10. doi: 10.1556/650.2020.31611.                                                                                                                                                                (IF: 0.56)
 148. 48      Voros,V; S. Fekete,T.Tenyi, Z Rihmer, I,Szili; P.Osvath.:  Untreated depressive symptoms significantly worsen quality of life of the elderly and may lead to the misdiagnosis of dementia: a cross-sectional study    Annals of General Psychiatry  (accepted for publication, 2020.14.Sep. in press)               (IF: 2,1)
 149. 149  Voros, Viktor ; Tenyi, Tamas; Nagy, Agnes; Fekete, Sandor ; Osvath, Peter:  Crisis Concept Re-Loaded? – The Recently Described Suicide-Specific Syndromes May Help to Better Understand Suicidal Behavior and Assess Imminent Suicide Risk More Effectively  FRONTIERS IN PSYCHIATRY 12 Paper: 598923 , 7 p. (2021)                     (IF:  2.8)   
  1.   Fekete, Sándor ; Szabó, Zsuzsanna ; Osváth, Péter :   Werther-, Papageno-effektus a szuicidológiában – reflexiók a klinikum, a történet, a digitális internetvilág és a szuicid prevenció szempontjaiból    PSYCHIATRIA HUNGARICA 35 : 4 pp. 547-550. , 4 p. (2020)152   Foluso M. Williams Lawal-Solarin, Sandor Fekete,  & David Lester     A comparison of language use in suicide notes from completers and attempters:     Suicide Studies, 2021, 2(1) 2-

    153      Voros, V ; Fekete, S ; Tényi, T ; Osvath, P   :  The role of suicide specific synd-romes in risk assessment and suicide prediction Frontiers in Psychiatry 2021                                                                                                                                                                       (IF: 3.7 )

 150.     Voros, Viktor  ; Fekete, Sandor ; Szabo, Zsuzsanna ; Torma, Eszter ; Nagy, Agnes ; Fekete, Judit ; Tenyi, Tamas ; Osvath, Peter         High prevalence of suicide-related internet use among patients with depressive disorders – a cross-sectional study with psychiatric in-patients                          PSYCHIATRY RESEARCH       317 Paper: 114815 , 6 p.        (2022)                                                                                     (  IF:  11.1)

 151.     Fekete,S. Fekete,J  Eklics,K. Poto,Zs .Lester,D     2023, 4     Content analysis of suicide      notes       Suicide Studies, 2021, 2(1) 2-         in press

 

Könyvfejezetek   

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10013097

 1. Fekete, S., Macsai, E.: Hungarian suicidal models-past and present. An empirical study. In:Suicidal behavior and risk factors. | Monduzzi Editore, Bologna 149-156. (1990)
 2. Fekete, S., Kelemen, G.: Öngyilkosság-irodalom-korérzések (Mentalitás-történeti adalékok) Könyvfejezet. In: Múzsák a díványon – Pszichoterápia és kultúra. 205-220. | Animula, Budapest (1992) – (új kiadás: Medicina, 2006)
 3. Fekete, S., Osváth, P., Marton, K., Koczan, G.: Öngyilkossággal kapcsolatos attitűdök a tömegtájékoztatásban. Könyvfejezet. In: Devianciák Magyarországon | Szerk. Moksony, F., Münnich, I. 322-334 (1994)
 4. Fekete, S., Schmidtke, A.: The impact of mass media reports on suicide and the reflected attitudes conveyed toward self-destruction: previous studies and some new data from Hungary and Germany. Könyvfejezet. 156-172. In: The impact of suicide. Szerk.: B. Mishara, Springer Publishing Co., New York. (1995)
 5. Fekete, S.: Nonverbális terápiák felhasználása a szkizofrén pszichózisok kezelésében. Könyvfejezet, In: A szkizofrénia pszichoterápiája. 114-124. | szerk.: Trixler, M. PTE Pécs (1996)
 6. Fekete, S., Domino, G. Takahashi, Y., Schmidtke, A.: Attitudes toward suicide-a cross-cultural study. In: J. L. McIntosch (Ed. )Suicide across the lifespan. | Washington: AAS, 102-105 (1998)
 7. Fekete, S, Schmidtke, A, Etzensdorfer, E, Gailiene, D.: Media reports on suicide in Hungary, Austria, Lithuania and Germany in 1981 and 1991. Reflection, mediation and changes of sociocultural attitudes toward suicide in the mass media | Chapter. In: Suicide prevention:a holistic approach. 145-157 | Szerk.: DeLeo, D., Schmidtke, A., Diekstra, R | Kluwer Academy Press, Dordrecht, Boston. (1998)
 8. Fekete, S.: Első találkozás krízispácienssel. Jegyzetfejezet, In:Kállai, Gál (ed). Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban. 82-90 | Janus/Osiris kiadó, Budapest (1999)
 9. Fekete, S.: Segítő foglalkozások kockázatai. Könyvfejezet. In: Tele-dialógus. Tanulmányok az öngyilkosság megelőzés kommunikatív aspektusairól (szerk.: Kelemen, G) 179-192. (2000)
 10. Osváth, P., Fekete, S. Tiringer, I.: Szuicidium és szöveg. Búcsúlevelek transzkulturális szempontú elemzése magyar-angol-német szövegben. | In: Tele-dialógus. Tanulmányok az öngyilkosság megelőzés kommunikatív aspektusairól (szerk.: Kelemen, G). 143-156 (2000)
 11. Löhr, C., Schmidtke, A., Fekete, S.: Marital quality in suicide attempters. |In: Suicidal behavior in the new millenium. (Ed.: Grad, O.) 207-210. Cankarjev dom, Ljubljana (2001)
 12. Fekete, S., Osváth, P.: The Internet-data on suicide. | In: Suicidal behavior in the new millenium. (Ed.: Grad, O.) 147-153. | Cankarjev dom, Ljubljana (2001)
 13. Fekete, S., Osváth, P.: Öngyilkosságkutatás a WHO/EU pécsi Centrumában. Fejezet, In: Pszichiátria-Művészet-Kutatás. | PTE-AOK Pszichiátriai Klinika, Pécs, 62-71 14 (2001)
 14. Fekete. S., Temesváry, B. Osváth, P.: Suicidal behavior in Hungary In: Suicide and Suicide attempts in Europe – results of the WHO/EURO Multicentre Study on Suicidal Behavior. (Ed.: Schmidtke, et al.) Chapter. Hogrefe/Huber, Göttingen, 320 pages, 191-197. (2004)
 15. Schmidtke, A., BilleBrahe, U., DeLeo, D., Kerkhof, A., Löhr, C., Weinacker, Batt, A., Crepet, P., Fekete, S., Grad, O., Haring, C., Haewton, K., VanHeeringen, C., Hjelmeland, H., Kelleher, M., Lönnquist, J., Michel, K., Pommereau, P., Quirejeat, I., Salander, E., Sayil, I., Temesvary, B., Varnik, A., Qwassermann, D., Rutz, W.: Sociodemographic characteristics of suicide attempters in Europe – comorbidity results. In: Suicide and Suicide attempts in Europe. – results of the WHO/EURO Multicentre Study on Suicidal Behavior. (Ed.: Schmidtke, et al.)| Chapter. Hogrefe/Huber, Göttingen, 320 pages 29-49. (2004)
 16. Schmidtke, A., Weinacker, B., Löhr, C., BilleBrahe, U., DeLeo, D., Kerkhof, A., Apter, A., Batt, A., Crepet, P., Fekete, S., Grad, O., Haring, C., Hawton, K., VanHeeringen, C., Hjelmeland, H., Kelleher, M., Lönnquist, J., Michel, K., Pommereau, P., Quirejeat, I., Salander, E., Sayil, I., Temesvary, B., Varnik, A., Qwassermann, D., Rutz, W.: Suicide and suicide attempts in Europe-an overview. In: Suicide and Suicide attempts in Europe – results of the WHO/EURO Multicentre Study on Suicidal Behavior. (Ed.: Schmidtke, et al.) | Chapter. Hogrefe/Huber, Göttingen, 320 pages, 15-29. (2004)
 17. Fekete, S., Osváth, P.: Öndestruktivitás időskorban. Könyvfejezet. In: Időskori depresszió és szorongás (Szerk.: Kovács, M.) | Springer, Budapest, 99-107 (2003)
 18. Osváth, P., Fekete, S.: Az öngyilkossági kísérletet követő orvos-beteg találkozás kommunikációs sajátosságai. | Orvosi Kommunikáció (Szerk.: Pilling, J.) Medicina, Budapest, 367-89 (2007)
 19. Fekete, S.: Cross cultural studies in the suicide research. The role of attitudes toward suicide. in: Fekete, S., Osváth, P. : Suicide studies – from genetics to psychiatry and culture | Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 202. o. (2005)
 20. Fekete, S.: Függőségek, pszichopatológia és önpusztítás mindennapjainkban. | In: Háziorvosok addiktológiai alapképzése. OAI Budapest, 114-143 (2003)
 21. Fekete, S., Zill, T., Bondy, B.: Attempted non-violent suicide, psychopathology and genetic background – results of a family-based association study in Hungary | in: Fekete, S., Osváth, P. : Suicide studies – from genetics to psychiatry and culture. |  Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 202. (2005)
 22. Fekete, S., Kelemen, G.: Suicide and modeling in literature and operas| in: Fekete, S., Osváth, P. : Suicide studies – from genetics to psychiatry and culture. | Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 202. (2005)
 23. Fekete, S.: Nonverbális terápiák felhasználása a szkizofrén pszichózisok kezelésében. | Könyvfejezet, In: A szkizofrénia pszichoterápiája. szerk.:Trixler, M. Tényi, T., Medicina, Budapest. 113-129 (2006)
 24. Fekete S, Osváth, P., Vörös, V., Ömböli, Zs.: Szuicid viselkedés és addiktológiai komorbiditás a serdülőkorban. 65-82. | in Alkohologia multidiszciplináris megközelítésben (szerk.: Osváth, P., Kovács, A., Fekete, S.) | Pécsi Tudományegyetem, Pécs (2006)
 25. Fekete, S., Michel, K., Osváth, P.: Contact with health care Before suicide. | Chapter. In: Non-fatal suicide in Europe – lessons from the WHO/EURO Study. Ed. DeLeo, D. 303-313. | Hogrefe, Huber, Göttingen (2004)
 26. Vörös, V., Osváth, P., Kovács, A., Fekete, S.: Suicide prevention in primary care. In press | In: Handbook of Suicide Behaviour. Ed.: A. Shrivastava, Kimbrall, Lester, D. | Nova Science, (2011)
 27. Fekete, S.: Rövid dinamikus pszichoterápiák a harmadik évezredben. Fejlődés, kutatások és kapcsolat a medicinával. Könyvfejezet. in (szerk.: Arkovits, Osváth) Az álom alagútján. A DREAM terápia. | Pro Die kiadó, Budapest, 14-24 (2007)
 28. Fekete, S.: Politikusok attitűdjei a szuicidiummal kapcsolatosan – transzkulturális kollaboratív vizsgálat. Könyvfejezet. in Autonomia és identitás /ed: Peley, Révész/ 54-59. 29. | Pro Pannonia Kiadó, Pécs (2007)
 29. Tényi, T., Fekete, S.: A személyiségzavarok klinikai vonatkozásai – A komplex terápia szempontjai. | EGIS CNS Klub, Szakorvosi Továbbképző Füzetek, 1-14. (2008)
 30. Rihmer, Z., Fekete, S.: Öngyilkosság. in: A pszichiátria magyar kézikönyve (szerk.: Füredi, Németh, Tariska) könyvfejezet, | Medicina, Budapest, 670-79 (2009)
 31. Mándy, Fekete, S.: Burnout jelenség segítő foglalkozásúaknál. in Krízis-Identitás-Önpusztítás (szerk.: Osváth, Arkovits, Csürke, Vörös) | Lélekben Otthon Kiadó, Budapest, (2009)
 32. Rihmer, Z., Fekete, S.: Befejezett és megkísérelt öngyilkosság. in: Öngyilkosság orvosi szemmel  könyvfejezet, 91-113. | Medicina, Budapest (2011)
 33. Fekete, S., Osváth, P.: Média és szuicidium. in Öngyilkosság orvosi szemmel könyvfejezet, 344-354 | Medicina, Budapest (2011)
 34. Tényi, T., Fekete, S.: Személyiségzavarok. in: A pszichiátria magyar kézikönyve könyvfejezet | Medicina, Budapest, 379-395 (2011)
 35. Herold, R., Tényi, T., Simon, M., Trixler, M., Fekete, S.: Szkizofrenia, szkizotipiás és paranoid kórképek. in: A pszichiátriai magyar kézikönyve. könyvfejezet | Medicina, Budapest 239-265 (2011)
 36. Osváth, P., Tényi, T., Fekete, S.: Disszociatív és szomatoform zavarok. in: A pszichiátria magyar kézikönyve. könyvfejezet | Medicina, Budapest. 309-325(2011)
 37. Osváth, P., Fekete, S.: Az öngyilkossági kísérletet követő orvos-beteg találkozás kommunikációs sajátosságai. | angol kiadás, ekkor 274-291. o. Orvosi Kommunikáció (Szerk:. Pilling, J. ) Medicina, Budapest, 367-89 angol nyelven (2010)
 38. Osváth, P., Fekete, S.: Az öngyilkossági kísérletet követő orvos-beteg találkozás kommunikációs sajátosságai. | német kiadás, ekkor 274-291. o. Orvosi Kommunikáció (Szerk. Pilling, J. ) Medicina, Budapest, 367-89 német nyelven (2010)
 39. Fekete, S., Schmidtke, A., Vörös, V., Osváth, p.: Suicide, Imitation and Modeling in Literature and the Opera | In: Suicide in the Words of Suicidologists. Maurizio Pompili, M. D., Ph. D. | (2010)
 40. Fekete, S.: A depressziók és szorongásos zavarok genetikai vonatkozásai. In: (ed: Bereczkei, T., Hoffman, G.) | Gének, gondolkodás, személyiség. Bevezetés a humán viselkedésgenetikába | Akadémia Kiadó Budapest. 327-342 (2012)
 41. Osváth, P., Vörös, V., Fekete, S.: Gender Issues in Suicide Risk Factor Assessment | In: Kumar U | Mandal KM (szerk.) Suicidal Behaviour: Assessment of People-at-Risk. New Delhi: Sage Publications, 2009. pp. 136-151.
 42. Fekete, S., Vörös, V.: Dependenciák pszichobiológiája. | PTE Pécs Psychobiology of dependencies. In. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0094 Emberi életfolyamatok idegi szabályozása – a neurontól a viselkedésig | PTE, Pécs, 201
 43.   Fekete,S. Voros,V, Osvath,P: Krizishelyzet, felismerés, etiologia, terápia a pszichiatriai ellátásban. In Gyasz, krizis, trauma es a megkuzdés lélektana (szerk Kiss E, Toth,H) Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 152-166    2015
 44.  Fekete,S .: Kelemen Gabor évforduloja in: Felépülő közösségek (Szerk.Erdős, Márk) Pro Pannonia, Pécs 2015
 45.    Fekete,S.Vörös,V: Sürgösségi pszichiatria. In Surgősségi ellátás  (szerk, BetlehemJ) PTE ETK Pecs  2016
 46. Fekete Sandor (2017) Pszichoterapia, pszichologia, idegtudomány – összefüggések, müködésmódok, kutatasok  In:Bóna A; Lénárd K; Pohárnok M(szerk.) Bontakozó jelentés: Tanulmányok. Budapest: Oriold és Társai Kiadó, 2017. pp. 387-393.
 47. Idősödés, integració, bölcsség. Tinger80  Pszichiatria Hungarica 2019
 48. Fekete,S – Osvath,P – Voros,V- Fekete,J. 2019     SUICIDE AND MODELING IN LITERATURE, MUSIC AND OPERAS  in:Balint  Periodic trimestrial. Volumul XX. Nr. 81  Buletinul Asociateiei Közlésre eéfogadva, nyomdaban 

Szerkesztett könyv

 1. Pszichiatria-Művészet-Kutatás. Szerk.: Fekete, S., Tényi, T. | Pécsi Tudományegyetem, Pécs, (2001)
 2. Szemelvények a szociálpszichiátriából – Emlékkönyv – Ozsváth professzor nyolcvan éves. Szerk. Fekete, S, Osváth, P. | Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 105. o. (2006)
 3. Az alkohológia multidiszciplináris megközelítése. Szerk.: Osváth, P., Kovács, A., Fekete S. | Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 224. o. (2006)

Önálló könyv

 1. Fekete, S., Osváth, P.: Hogyan érthető meg és előzhető meg az öngyilkosság? A családorvos szerepe a szuicidium prevencióban. | Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 62. o. (2003)
 2. Fekete, S.: Öngyilkosság és kultúra | Uj Mandatum, Budapest, 127 o. (2004)
 3. Fekete, S., Osváth, P.: Öngyilkosság – az öröklődéstől a kultúráig | ProPannonia, Pécs 160 o. (2004)
 4. Fekete, S., Osváth, P.: Suicide studies – from genetics to psychiatry and culture | Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 202. o. (2005)

Proceedings,

Herold R, Feldmann A, Tényi T, Kövér F, Nagy F, Fekete S. 2007. Positive correlation between theory of mind deficit and gray matter changes in patients with schizophrenia. European Neuropsychopharmacology, 17, Suppl., pp. S286-S287

Szabó, Osvath, Voros,Kovacs Tenyi, Fekete and Fekete,S. (2016): Suicide related.Internet use. .in EPA Suicide Task Force,  Rome

Voros, Osvath,Fekete,S.and the ICT4Life Consortium (2016-17)

The ICT4LIFE Research Project (design and develeopment of a new information techgnology platform for patients with Alzheimer Disease). Dubrovnik, Firenze, poster

Vörös,V.,Osvath,P.,Kovacs,A.,Jörg,A.,Popa,M.,Tenyi,T.,Fekete,S. and the ICT4Life Consortium. (2018)  Quality of life of the elderly: assessing physical and mental comorbidities. European Psychiatry, Poster, EPA, Nice

Voros,V.,Osvath,P.,Skeisvoll, Ch, Fekete,S. (2018) Child abuse, psychopathology and cultural differences: comparison of Hungarian and Norwegian general population. European Psychiatry, Poster, EPA, Nice

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s